Zalecenia – Covid-19

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie zaleceń w  związku z COVID-19. Dotyczy to wszystkich – Odwiedzających, Wystawców i Organizatora.

 

Odwiedzający:

 1. Umów się na spotkanie.
  Impreza nie będzie biletowana, żeby nie grodzić przestrzeni wokół mariny, ale w tym roku, w związku z COVID-19, na keje i jachty będą mogły wejść tylko te osoby, które wcześniej się zapiszą na spotkania i otrzymają zaproszenie od danego Wystawcy. To zaproszenie należy wymienić na opaskę „Gość Wystawy” w biurze Organizatora zlokalizowanym w pierwszym namiocie na nabrzeżu  –  licząc od strony Sea Towers.
 1. Jeżeli ktoś nie umówi się na spotkanie z wyprzedzeniem, a będzie zainteresowany rozmową z przedstawicielem stoczni, obejrzeniem jednostki czy nawet przetestowaniem jej na wodzie, w czasie imprezy powinien zgłosić to najpierw w biurze Organizatora, a po potwierdzeniu dostępności danego Wystawcy będzie możliwość uzyskania wstępu na keje.
 2. Dystans społeczny.
  Starajmy się zachowywać min. 1,5 m odległości od innych osób. Teren nie jest ogrodzony a impreza biletowana właśnie po to, by umożliwić wszystkim swobodne poruszanie się. Dodatkowo na terenie mariny będzie ustawiony telebim, żeby uniknąć zgromadzeń przed sceną w momencie spotkań z gośćmi specjalnymi (znani żeglarze, ważne postaci z branży).
 1. Maseczki ochronne.
  Wszędzie tam, gdzie nie będzie możliwe zachowanie odpowiedniego dystansu, prosimy o zakładanie maseczek lub przyłbic.
 1. Płyn do dezynfekcji rąk.
  W każdym namiocie, na każdej jednostce będą dostępne żele i płyny do dezynfekcji. Prosimy o używanie ich w trosce o Państwa bezpieczeństwo.
 2. Złóż oświadczenie.
  Odwiedzający przed wejściem na keje powinien złożyć oświadczenie (druki dostępne będą w namiocie Organizatora), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym

Wystawcy:

 1. Wystawca zobowiązany jest do wietrzenia i wentylowania obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy.
 2. Wystawca zobowiązany jest do dezynfekcji jednostki po każdej grupie zwiedzających.
 3. Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza przez Wystawcę powinno uwzględniać środki do dezynfekcji dostępne na terenie wystawianej jednostki.
 4. Wystawca zobowiązany jest do zbierania danych osobowych wszystkich odwiedzających jego powierzchnię wystawienniczą, do przechowywania tych danych przez 14 dni oraz – w razie uzasadnionej sytuacji – do przekazania danych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

Organizator:

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Wystawa była bezpieczna pod względem obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących COVID-19.
 2. Organizator zapewni dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:
  a) zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników);
  b) obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników i kontraktorów, szczególnie mających kontakt z publicznością;
  c) dezynfekcję dłoni przy wejściu na teren Wystawy i wyjściu;
  d) dostępność środków do dezynfekcji w toaletach;
  e) oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
  f) wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji;
  g) szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;
  h) planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu;
  i) opracowanie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami i pracownikami na umowę zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia);
 3. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia w miejscu Wystawy powszechnie dostępnych środków do dezynfekcji oraz zapewni dezynfekcję wszelkich uchwytów otwierających bramki na keje a także wszelkich pomieszczeń i toalet.
 4. Organizator zobowiązany jest do kontrolowania przepływu publiczności przez obsługę imprezy — sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami.
 5. Organizator dołoży wszelkich starań do zachowywania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
 6. Organizator będzie przestrzegał obowiązku samodzielnego wyposażenia się uczestników w materiały ochrony osobistej.
 7. Organizator będzie prosił uczestników Wystawy o pisemne oświadczenie (druki dostępne będą w namiocie Organizatora), że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 8.  Organizator dołoży wszelkich starań do zachowywania 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
https://yachtingfestival.pl/wp-content/themes/yachtsailing